Cơ cấu tổ chức


A. HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM CSTE VÀ CHI BỘ ĐẢNG, CHI HỘI ĐÔNG Y KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & DV HỘI AN
1. Hội đồng Trung tâm
Là cơ quan chủ quản, quyết định tất cả đường lối, chiến lược phát triển của toàn hệ thống CSTE (Trung tâm Khoa học, Công nghệ, Giáo dục). Hội đồng Trung tâm thực hiện chức năng Hội đồng quản trị và Hội đồng khoa học cho cả hệ thống CSTE. Chịu sự quản lý chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Cục thuế tỉnh Quảng Nam là đơn vị Quản lý thuế.
2. Chi bộ Đảng
Là tổ chức chỉ đạo đường lối, chủ trương chính sách gắn với phát triển của hệ thống CSTE, chịu sự quản lý trực tiếp của Đảng bộ Phường Cẩm Phô và Thành ủy thành phố Hội An
3. Chi Hội Đông Y Trung tâm Khoa học công nghệ & Dịch vụ Hội An
Là tổ chức trực thuộc Hội đồng Trung tâm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Đông y tỉnh Quảng Nam. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển Dược Quảng Nam gắn với sự phát triển của hệ thống CSTE.
4. Câu lạc bộ Y võ dưỡng sinh Trung tâm Khoa học công nghệ Hội An
Là tổ chức trực thuộc Hội đồng Trung tâm, thành viên của Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển võ dưỡng sinh Quảng Nam gắn với sự phát triển của hệ thống CSTE.
B. CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
1. KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1.1. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KHCN & DV HỘI AN
Thực hiện nhiệm vụ chính là đề xuất và định hướng các nghiên cứu đề tài, dự án cấp Nhà nước, Cấp tỉnh, Cấp cơ sở phục vụ phát triển địa phương theo chủ trương của tỉnh và địa phương thuộc tỉnh nói riêng và Miền trung nói chung. Triển khai các dịch vụ Khoa học công nghệ theo Luật khoa học và Công nghệ.
1.2. VĂN PHÒNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM KHCN TẠI HỘI AN
Trưng bày, xúc tiến thương mại các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị cũng như của toàn tỉnh Quảng Nam. Phát triển theo hướng sản phẩm du lịch, gắn với vùng nguyên liệu và du lịch làng nghề.
2. KHỐI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
2.1. CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (CNC) VIỆT – NHẬT
Là đơn vị Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, thực hiện triển khai kết quả các đề tài, dự án đã phê duyệt, thương mại hóa chuyên sâu đến sản phẩm cuối cùng. Quản lý toàn bộ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng.
2.2. VIỆN KHOA HỌC KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP VIỆT – NHẬT
Là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học, nhân giống, sản xuất, nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm địa phương. Viện có các đơn vị trực thuộc thực hiện các chức năng phục vụ phát triển của Hệ tống CSTE, gồm:
2.3. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TINH DẦU THIÊN NHIÊN CSTE
2.4. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU GIỐNG CÂY TRỒNG & VẬT NUÔI CSTE
3. KHỐI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thực hiện nhệm vụ tổ chức Hội thảo, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo gắn với chuyển giao các kết quả nghiên cứu của hệ thống. Bao gồm:
3.1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CSTE QUẢNG NAM
3.2. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CSTE
3.3. TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC CSTE
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây