• Địa Chỉ: 49/24 Nguyễn Tất Thành, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  •  +84 2353 666 677

© Bản quyền thuộc về Hội đồng Hệ thống Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ và Giáo dục Hội An.