Tin tức

Câu lạc bộ Y võ Khoa học cônng nghệ Hội An phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Xã hội Việt – Nhật trực thuộc Hội đồng Trung tâm Khoa học công nghệ và Giáo dục thành phố Hội An (Trung tâm CSTE)

Câu lạc bộ Y võ Khoa học cônng nghệ Hội An phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Xã hội Việt – Nhật trực thuộc Hội đồng Trung tâm Khoa học công nghệ và Giáo dục thành phố Hội An (Trung tâm CSTE)

2 tháng ago / 0 comments

tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác nghiên cứu Y võ và Báo cáo sơ lược về Bảo tồn và phát huy múa Thiên cẩu cho đô thị cổ Hội An năm 2020, triển khai...