Tin tức

Phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Dược liệu CSTE Quảng Nam thuộc Hội đồng Trung tâm Khoa học công nghệ và Giáo dục TP. Hội An

Phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Dược liệu CSTE Quảng Nam thuộc Hội đồng Trung tâm Khoa học công nghệ và Giáo dục TP. Hội An

3 tháng ago / 0 comments

Chiều ngày 23/04/2021. Đoàn lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Huyện Tiên Phước do đồng chí Đinh Thương,...